top of page
Siðareglur CSFÍ

Ætlast er til þess af félögum CSFÍ að þeir reki ábyrga starfsemi og að þeir virði siðareglur félagsins og geri sitt besta til að fylgja þeim og styðja starfsfélaga sína til að gera slíkt hið sama. 

1. Fullur trúnaður og virðing skal ríkja milli skjólstæðings og meðferðaraðila, óháð þjóðerni, kynþætti, trúarbrögðum, litarhætti, aldri, kynferði, stjórnmálaskoðunum, siðferðilegum skoðunum og þjóðfélagsstöðu skjólstæðings. 

2. Meðferðaraðili er bundinn þagnarskyldu varðandi upplýsingar um skjólstæðinga sína. 

3. Höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð gengur út frá þeirri hugmynd að hægt sé að vekja líkamann til að lækna (leiðrétta) sig sjálfan og að vekja eigin lækningamátt. Það er því ekki síður á valdi skjólstæðingsins hver árangurinn verður og því óviðeigandi að meðferðaraðili eigni sér heiður af árangri. 

4. Virðing fyrir sjálfslækningarreglunni felur í sér viðurkenningu á að ein manneskja getur ekki læknað eða grætt aðra. Meðferðaraðili getur aðeins aðstoðað við að fjarlægja hindranir og efla eigin lækningamátt skjólstæðings með ábyrgri meðhöndlun og návist sinni. Loforð og fyrirheit eru því óviðeigandi en þó ber að hvetja til hæfilegrar bjartsýni. 

5. Ef skjólstæðingur er yngri en 18 ára skal samþykki foreldra eða forráðamanns fyrir meðferðinni liggja fyrir. Ef um er að ræða ungt barn er nauðsynlegt að foreldri (eða forráðamaður) sé viðstaddur meðferðina. Viðmiðunaraldurinn fer eftir einstaklingum og skal vera samkomulagsatriði milli foreldra (forráðamanns) og meðferðaraðila. 

6. Meðferðaraðila ber ekki skylda til að veita hverjum þeim sem til hans kemur meðferð. Meðferðaraðili sem er siðferðilega meðvitaður þekkir glöggt takmörk ábyrgðar sinnar. Hann veit hvað þarf til að vinna gott meðferðarstarf en taka samt tillit til eigin velferðar. 

7. CSFÍ félagar eiga að hvetja til þess að tekin sé jákvæð eða hlutlaus afstaða til annarra meðferðaraðila og hópa.

8. Ef félagar eru í vafa um hæfni sína við sérstakar aðstæður ættu þeir að hafa í huga að höfuðbeina- og spjaldhryggjarmeðferð er örugg ef henni er beitt með þeirri tækni og samtalsaðferðum sem til er ætlast. Einnig ber að hafa í huga að margt má læra af nýrri reynslu. Meðferðaraðilar verða líka að gera sér grein fyrir því hvenær biðja á um aðstoð eða vísa skjólstæðingi frá. 

9. Ekki er hægt að sjá fyrir allar kringumstæður sem vekja siðferðislegar spurningar en ávallt skal hafa mannúðarsjónarmið að leiðarljósi og styðjast eftir aðstæðum við eigið hyggjuvit og samvisku. 

10. Meðferðaraðila ber að færa sjúkraskýrslu um hvern skjólstæðing. Börn eru ætíð í meðferð á ábyrgð foreldra. 

 

bottom of page